You are currently viewing (kvartet Ad Infinitum)

(kvartet Ad Infinitum)

Res super skupina. Petje na poroki je bilo zares kvalitetno in prilagojeno najinim željam. Vse pohvale